Retourneren

Wat zijn de retourvoorwaarden?

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan de goederen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we de goederen in goede staat teruggekregen hebben, of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de aangekochte dienst, betalen we je de volledige aankoopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Indien het om een pre-order gaat zullen wij 70% annuleringskosten in rekening brengen.

Retourneren als bedrijf?

De hierboven vermelde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven kunnen voor vragen omtrent retourmogelijkheden contact met ons opnemen.

Verzendkosten retour

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor jouw rekening.

Terugbetaling

Van zodra we je pakket ontvangen en gecontroleerd hebben, zullen wij overgaan tot terugbetaling voor zover alles in goede staat is. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na verwerking van je pakket. Het betaalde bedrag wordt volledig terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee je oorspronkelijk hebt betaald. Indien het om een pre-order gaat zullen wij 70% annuleringskosten in rekening brengen. Hoe snel je het geld op je rekening hebt, hangt af van je betaalmethode.

Goederen testen

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je ze wenst te behouden.

Hoe moet ik mijn product inpakken om het terug te sturen?

Pak de goederen goed in, liefst in de originele verpakking en verstuur ze in een stevige doos die je goed dichtkleeft.

Wat zijn de uitzonderingen op retourneren?

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • goederen waarvan de specifieke productverpakking (of een deel ervan) geopend werd;
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • vouchers, cadeaubonnen en tegoedbonnen, ook als ze nog niet gebruikt zijn;
  • dienstenovereenkomsten zodra de uitvoering is begonnen.

Hoe vraag ik een retour aan?

Vul onderstaand formulier in om je herroepingsrecht correct uit te oefenen, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen.
Stuur het formulier (al dan niet met de geleverde goederen) naar Haaggatstraat 41, 3071 Erps-Kwerps, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Royal Things V.O.F. (Haaggatstraat 41, 3071 Erps-Kwerps, België):

Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.