Privacy

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we je bestelling kunnen bezorgen. We springen echter altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via onze contact pagina.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2021.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Royal Things V.O.F. (“Royal Things”), gevestigd aan de Kouterstraat 21, 3071 Kortenberg, België, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Royal Things verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Royal Things, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Royal Things bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Royal Things, zoals (zakelijke) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact met ons zoekt.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau rechtstreeks naar jou laat versturen, krijgen we jouw naam en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens van jou verwerken wij, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van jou nodig om je bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retours of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

Die gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw account

In je persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, bezorg- en woon-/vestigingsadres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, geschenkbonnen.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, alsook de digitale artikelen en abonnementen die je hebt afgesloten.

Daarnaast slaan we in je account ook de door jou opgegeven interesses op, namelijk je verlanglijstje, e-mail- en personalisatievoorkeuren.

Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren we de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kan je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via onze contact pagina.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice

Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kan met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook.

We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving

Allereerst zorgen we ervoor dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan Royal Things jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde e-mails

Royal Things gebruikt je e-mailadres alleen als je het aan ons doorgeeft. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden over updates op onze website en voor marketingdoeleinden, zoals informatie over nieuwe producten. We zullen dit e-mailadres nooit doorgeven aan derden, dus er zullen geen andere partijen contact met je opnemen. Je kan je altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link te klikken in een van de nieuwsbrieven die je ontvangt.

Gegevens voor prijsvragen en acties

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Die hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.

Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kan je terugvinden waarvoor je gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek-, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media

Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen op Royal Things blogs die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Royal Things krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afhandelen, werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals Sendcloud (DPD, Bpost en DHL). Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Royal Things neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze contact pagina.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van Royal Things door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via onze contact pagina. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account of via onze contact pagina.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Je kunt dit bezwaar verzenden via onze contact pagina. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat aan te vragen via onze contact pagina.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via onze contact pagina.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via onze contact pagina.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op via onze contact pagina. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Royal Things met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op via onze contact pagina. We helpen je graag.